Warszawa

Informacje

Upcoming events at this location

Projektowanie i zarządzanie SQL Server Intergation Services (Implementing and  Maintaning SQL Server Intergation Services)

Zapoznanie z zagadnieniami wdrazania i zarzadzania Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS). Zdobycie umiejetnosci pozwalajacych na implementacje rozwiazan SSIS opartych na narzedziach wspomagajacych pozyskiwanie danych dla hurtowni danych (ETL).

czwartek, 06. październik 2022 - 09:00 do piątek, 07. październik 2022 - 16:00
Administracja Microsoft SQL Server (Administering Microsoft SQL Server Databases)

Zapoznanie zagadnień związanych z administracją SQL Server

poniedziałek, 17. październik 2022 - 09:00 do piątek, 21. październik 2022 - 16:00
Tworzenie zapytań SQL - podstawy

Poznanie podstaw tworzenia zapytań Transact-SQL w SQL Server 2008/2012/2014/2016/2017

poniedziałek, 17. październik 2022 - 09:00 do piątek, 21. październik 2022 - 16:00