Audyt Państwa środowiska bazodanowego jest istotny nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo danych, ale również ze względu na wydajność środowiska. Celem audyty jest przygotowanie pełnego, wielostronicowego dokumentu przedstawiającego potencjalne problemy zwanego raportem audytu.


Proces przeprowadzenia audytu

Sprawdzamy, na ile stosowane w firmie rozwiązania zabezpieczające są w stanie zapewnić faktyczne bezpieczeństwo firmie. Najlepsze zabezpieczenia oferowane na forach internetowych lub wskazówki wybrane starannie z oferty światowych liderów mogą okazać się zupełnie nieskuteczne, jeżeli przy ich zestawianiu popełnione zostały błędy logiczne, tworzące luki w kompletnym systemie bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że każde środowisko jest inne.

Proces przeprowadzania audytu został przedstawiony poniżej.

Analiza środowiska odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na wizycie w Państwa firmie i poznanie aktualnego środowiska oraz ustawień w obecności Państwa pracownika. Druga metoda opiera się o dostęp zdalny przy zapewnieniu z Państwa strony wymaganych uprawnień do badanych zasobów.

Nasi pracownicy posiadają poświadczenia dostępu do danych niejawnych.


Raport rekomendacji

Audyt obejmuje rekomendacje w zakresie:

  • bezpieczeństwo danych
  • bezpieczeństwo systemu operacyjnego
  • dobre praktyki
  • wydajność
  • ustawień baz danych i serwerów

Końcowym elementem wykonanego audytu jest raport. Wykonany audyt jest nie tylko wskazówką jakie obszary należy poprawić, ale również jest dla administratora dokumentem ułatwiającym menedżerom wyższego szczebla zrozumienie realnych potrzeb działu IT.