Problem z SQL Server? Problemy nie muszą być elementem naszej pracy. Nasi eksperci pomogą w ich skutecznym rozwiązaniu, aby nie tracić czasu.

Nasi eksperci pomogą Ci między innymi w:

 • Zdiagnozowaniu i usunięciu przyczyn niskiej wydajności systemu bazodanowego
 • Optymalizacji wydajności bazy danych i korzystających z niej aplikacji
 • Wykryciu błędów w działaniu serwera SQL lub jego usług pomocniczych
 • Uniknięciu typowych błędów w konfiguracji sprzętu, systemu operacyjnego i serwera SQL
 • Przywróceniu utraconej lub uszkodzonej bazy danych
 • Udanym wdrożeniu systemów OLTP oraz DW/BI
 • Ustawienia poprawnych parametrów w zakresie bezpieczeństwa serwera oraz Państwa danych
 • Udokumentowaniu bieżącej konfiguracji i działania serwera SQL
 • Aktualizacji serwera SQL do najnowszej wersji
 • Migracji danych znajdujących się w innych systemach bazodanowych lub danych rozproszonych na serwer SQL
 • Zaprojektowaniu hurtowni danych
 • Zaprojektowaniu kostek analitycznych
 • Stworzeniu efektywnych i efektownych raportów analitycznych
 • Zaprojektowanie optymalnych procesów ETL

Naszą pracę opisuje poniższy diagram


Instalacje oraz migracje

 • Instalacja w topologii wymaganej przez klienta
 • Analizy potencjalnych zagrożeń związanych ze zmianą wersji oprogramowania; opracowanie skryptów do aktualizacji zgodnie z wymaganiami klienta; test i wykonanie końcowej aktualizacji.
 • Analiza różnych sposobów migracji bazy danych do nowej wersji, opracowanie scenariusza migracji, badania wykonalności i ostateczna migracja danych.

Konfiguracje

 • Nadawanie przywilejów oraz audyt kont zgodnie z polityką bezpieczeństwa klienta i specyfiką aplikacji baz danych; wdrażanie ustawień; dzienniki audytów i monitorowania
 • Analiza składowania baz danych na zasobach dyskowych; analiza potencjalnych problemów w strukturze dyskowej bazy danych (np. fragmentacja indeksów
 • Analiza konfiguracji ustawień serwera bazy danych; wdrażanie zmian w konfiguracji;
 • Rozwój i wdrażanie zmian w istniejącym schemacie zgodnie z wymogami dostępności systemu; eksport/import danych ETL.

Kopie bezpieczeństwa

 • Analiza strategii tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz odzyskiwania utraconych danych; konsultacje w obszarze tworzenia kopii bezpieczeństwa; budowanie, wdrażanie i monitorowanie skryptów tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych; reagowanie na nieudane kopie bezpieczeństwa
 • Analiza awarii bazy danych lub fizycznego uszkodzenia bazy danych; doradztwo w odzyskiwaniu.

Performance

 • Analiza wydajności bazy danych ze wskazaniem najważniejszych problemów oraz sugestie ich rozwiązań.
 • Analiza wydajności określonych aplikacji, włącznie ze śledzeniem poleceń SQL, planów zapytań; wskazywanie dostępnych opcji oprogramowania Oracle pomagających rozwiązać problemy z wydajnością na poziomie bazy danych, bez konieczności zwracania się do programistów.

Celem prowadzonych przez nas konsultacji jest szybka analiza obecnej sytuacji a także podjęcie szybkich kroków eliminujących usterki. Następnie podjęcie działań zapobiegających ponownego pojawienia się problemów oraz wdrożenie sprawnego systemu monitoringu.